Physical Literacy

Sidan uppdaterades: 1 september 2023

Att lära sig använda sin kropp är lika viktigt som att lära sig att läsa och skriva. Om du kan använda din kropp kan du delta både i idrott och i andra aktiviteter i livet där du behöver kunna vara fysiskt aktiv. Med Physical literacy skapas förmågan, förutsättningarna och viljan att vara fysiskt aktiv hela livet.

Alla fysiska aktiviteter och sammanhang innebär olika krav på dem som ska delta. Vi kan underlätta deltagande för nya deltagare genom att fokusera på utveckling av rörelserikedom. Det förbereder dessutom våra befintliga utövare för deltagande i andra sammanhang och fysiska aktiviteter.

Innehåll och upplägg
3h fysisk träff eller digitalt

  • Vad är Physical literacy
  • Varför är Physical literacy viktigt
  • Hur tillämpar vi Physical literacy i vår verksamhet för våra aktiva

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till de som arbetar med att få fler barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva och leva ett hälsosammare liv både i och utanför idrotten

Förkunskaper
Inga

Sidan publicerades: 21 november 2022