Bild_ung_ledare_hockey

För kanslister

Sidan uppdaterades: 17 januari 2024

Hur kan vi få administrationen på ett kansli att fungera på ett smidigare och effektivare sätt? Här får du som är kanslist tillfälle att träffa och diskutera dina tankar och funderingar samt byta erfarenheter med andra kanslister.

Kanslistutbildning:

- Få en större förståelse för styrelsens roll och ansvar.
- Få en inblick i hur olika metoder kan användas som verktyg för att utveckla både rollen som kanslist och föreningen, t ex Årshjul - som ger ett bra underlag till verksamhetsberättelsen, SWOT-analys, handlingsplan samt exempel på enkäter.
- Att få kunskap, inspiration och motivation för att kunna utveckla rollen som kanslist: Arbetsbeskrivning. Vad gör jag idag och vad är det egentligen jag ska göra?
- Vi pratar också om årsmöten: inför, under och efter + årsmöteshandlingar.

Tid kommer också att finnas för att utbyta erfarenheter och få svar på frågor.

Upplägg:
Fysisk utbildning på 3 timmar.

Målgrupp:
Kanslister i en idrottsförening. Utbildningen riktar sig till alla idrottsföreningar oavsett idrott.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper behövs.


Workshop för kanslister:

En träff för dig som jobbar på ett kansli och vill träffa och diskutera med andra i samma roll. Passa på att byta erfarenheter, få inspiration och motivation för ditt fortsatta arbete som kanslist.

Vi kommer bl a jobba praktiskt med Årshjul - som också ger underlag till verksamhetsberättelsen, SWOT, analys, genomförbarhetsanalys, handlingsplan, arbetsbeskrivning och titta på enkäter till olika målgrupper.

Upplägg:
Fysisk träff på 3 timmar.

Målgrupp:
Kanslister i en idrottsförening. Utbildningen riktar sig till alla idrottsföreningar oavsett idrott.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper behövs.

Sidan publicerades: 1 december 2022