HLR - Hjärt och lungräddning

Sidan uppdaterades: 20 september 2023

Innehållet i en HLR-utbildning kan variera och tidsåtgången är 1,5 - 3 timmar.

Grund för innehåll:

 • Känna till L ABC
 • Kunna kontrollera livstecken
 • Kunna skapa en öppen luftväg
 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Kunna utföra hjärt-lungräddning.

Kan även kompletteras med:

 • kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • kunna förebygga cirkulationssvikt
 • kunna lägga ett tryckförband vid blödning
 • kunna använda en extern defibrillator i kombination med HLR
 • känna till hur man organiserar och handlar på en olycksplats

HLR-utbildning kan genomföras i fysisk och digital form.

Relaterade studiematerial

Sidan publicerades: 7 december 2022