Hållbar sponsring Introduktion och Fördjupning

Sidan uppdaterades: 2 maj 2023

Hållbar sponsring - Introduktion

Vill du lära dig mer om hur sponsorer tänker kring motiv och drivkrafter till att sponsra föreningslivet idag? Är du ansvarig för er förenings sponsorarbete? Då är det här ett bra tillfälle att öka på dina kunskaper.

I grunden finns det sex motiv som sponsorer efterfrågar. Vi ger exempel på hur olika företag skapar nytta och värde i sitt sponsorskap och vi diskuterar också hur vi kan agera som förening i tider av oro och kris. Du får tips för att utveckla struktur och långsiktighet.

Innehåll

  • Hållbar sponsring från föreningens perspektiv
  • Så utvecklar vi sponsorerbjudandet.
  • Hur ser sponsorernas drivkrafter och motiv till sponsring ut?
  • Hur ska föreningen agera i tid av oro och kris?
  • Sponsorernas 6 motiv till att sponsra
  • Konkreta tips för att utveckla sponsorerbjudandet

Upplägg
En kvällsutbildning på ca 2 ½ tim.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personer som vill arbeta med eller redan idag ingår i en sponsorgrupp och som vill bredda sina kunskaper kring att paketera och utveckla föreningens sponsring.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Hållbar sponsring - Fördjupning

Målet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla sina praktiska färdigheter kring hållbar sponsring. Syftet är att individerna såväl som organisationerna ska utveckla färdigheter och kunskaper som ska leda till ett framgångsrikt och effektivt internt sponsorarbete.

Pass 1
Ett väl genomtänkt förarbete lägger grunden för det interna sponsorarbetet. Vi diskuterar förväntningar, förutsättningar och organisatoriska utmaningar. Detta arbete bildar grunden och är en nödvändighet att förankra i sponsorgruppen. Vi går igenom hur vi kan skapa och forma erbjudandet ut mot sponsorn. Här fokuserar vi kring vilka centrala delar som gör att en rättighet kan skapa ett för sponsorn intressant erbjudande, hur det på bästa sätt kan struktureras upp, paketeras och kommuniceras ut till en sponsor.

Pass 2
Vi inleder med hur vi ska prissätta och sälja erbjudandet, vi går igenom hur en rättighet kan tänka kring sin prissättning och värdering av avtalsrättigheter och paket. Vi går också in på hur rättigheten tar erbjudandet ut till marknaden och gör det ”köpbart” i sitt försäljningsarbete. Vi tittar också på hur vi skapar långsiktig nytta tillsammans med sponsorn.

Upplägg
Kvällstid i digital form, två tillfällen och ca 3 h/pass. Föreläsning inkluderar regelbundna diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i digitala grupprum.

Målgrupp
Personer som ansvarar för sponsringen i föreningen, arbetar i en sponsorgrupp eller är anställd med ansvar för frågor inom sponsring och evenemang och som vill bredda och fördjupa sina kunskaper kring att paketera och utveckla föreningens erbjudande.

Förkunskaper
Deltagarna har tidigare deltagit i Hållbar sponsring - Introduktion.

Litteratur
Inför utbildningen ser vi gärna att du har boken Hållbar sponsring.

Boken Hållbar sponsring

Har du inte boken beställer du den till ett rabatterat pris via mailadressen nedan.

frans@tourdefrans.se

Sidan publicerades: 6 december 2022