Bild_ung_ledare_hockey

Grundutbildning för föreningsledare - Tema styrelsens roll och ansvar

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

Alla i styrelsen bör veta vilken roll och vilket ansvar de har.

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda och utveckla föreningen.

Innehåll

  • Den ideella föreningen, stadgarna och de olika föreningsorganen inklusive revisorn.
  • Vad innebär det att vara ledamot, hur fördelar vi rollerna och hur driver vi det praktiska arbetet i styrelserummet på ett så effektivt sätt som möjligt?
  • Styrelsens ekonomiska ansvar, revisorns resp valberedningens roll.
  • Medlemsengagemang. Årsmöte. Kultur och värderingar.

Upplägg:
Digital: ca 3 timmar / Fysisk: ca 3 ½ timmar

Målgrupp:
Föreningens styrelse och vi ser gärna att det deltar minst 2-4 personer.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Förberedelse:
Titta igenom föreningens stadgar inför utbildningen.

Relaterade studiematerial

Sidan publicerades: 1 december 2022