Foto: Mathias Bergeld, Bildbyrån

Grundutbildning för föreningsledare - Tema föreningsekonomi

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

Grundläggande utbildning om det ekonomiska ansvar som en föreningstyrelse har. Utbildningen är en teoretisk och vi går igenom de krav och regler som en förening har att förhålla sig till.

Innehåll

  • Den ideella föreningen
  • Styrelsens ansvar
  • Budget
  • Bokföringsskyldigheten och att avsluta den löpande bokföringen
  • Ekonomiska rapporter, avstämningar och uppföljningar
  • Skatter och avgifter och skattepliktiga ersättningar
  • Bokföringsskyldighet och årsbokslut samt ansvarsfrihet
  • Skatter och avgifter
  • Revision

Upplägg
Utbildningens längd är ca 3 - 3 ½ tim.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till ordförande i föreningen och till dig som har ansvar för eller hanterar ekonomin.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Förberedelser
Titta igenom föreningens egna stadgar inför utbildningen.

Sidan publicerades: 6 december 2022