Foto: Mathias Bergeld, Bildbyrån

Grundutbildning för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

Som förtroendevald i en föreningsstyrelse får du här grundläggande kunskap och förståelse för hur en attraktiv verksamhet i en förening kan bedrivas. Utgångspunkten är den ideella föreningen och relationen till idrottens gemensamma mål och utvecklingsresor.

Grundutbildningen bygger på den ideella föreningen som form och hur densamma kan ledas, utvecklas och förvaltas för att bidra i förflyttningen mot idrottens gemensamma mål. Viktiga delar för detta arbete är att som förtroendevald få koll på samspelet mellan de demokratiska spelreglerna, meningen med föreningen, vikten av en attraktiv verksamhet, hur ideellt engagemang kan utvecklas samt administrationens betydelse.

Innehåll

  • Föreningen och demokratin
  • Föreningen och idén
  • Föreningen och verksamheten
  • Föreningen och engagemanget
  • Föreningen administrationen

Målgrupp
Föreningsledare i rollen som kommittémedlem, styrelseledamot, ordförande eller vid andra uppdrag där föreningens medlemmar gett dig förtroendet att leda, utveckla och förvalta föreningens verksamhet.

Förkunskaper
Genomgått webbutbildningen Introduktionsutbildning för föreningsledare alternativt flerårig erfarenhet från föreningsarbete.

Webbutbildningen Introduktionsutbildning för föreningsledare

Upplägg
Inför denna utbildning får deltagarna instuderingsfrågor som genomförs med hjälp av utbildningswebben.

Andra sätt att ta del av innehållet
Föreningen kan samla medlemmar och genomföra lärgrupper: Fem tillfällen x 45 min (45 min= ett lärgruppstillfälle). Lärgruppen är rapporterbar till RF-SISU Västra Götaland och föreningen erhåller en resurs vid slutrapporterad lärgrupp. Ta gärna kontakt med er RF-SISU-konsulent om ni vill ha hjälp med planeringen.

Som enskild individ kan du lära dig mer genom egna studier med stöd av utbildningswebben nedan, häftet Föreningsledning och reflektionsfrågor.

Grundutbildning för föreningsledare (som lärgrupp/webbutbildning)

Sidan publicerades: 6 december 2022