Grundutbildning för föreningsledare - Skapa trygga idrottsmiljöer

Sidan uppdaterades: 26 maj 2023

Syftet? Att skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar i den egna föreningen. Resultatet blir en handlingsplan för både förebyggande arbete och med konkreta åtgärder för hur ni kan agera om något händer.

Föreningen utser en arbetsgrupp på minst 3-4 personer, det är en fördel om dessa personer har olika roller i föreningen. Alla i arbetsgruppen förväntas delta på alla tre träffar. Tidsomfattningen är 6-9 mötestimmar plus arbete på hemmaplan.

Processens upplägg

Träff 1:

 • Vi lägger grunden och en stabil plattform
 • Barnkonventionen
 • Idrotten vill

Mellan träff 1 och träff 2 skickas enkäter ut till föreningen, detta är grunden för nulägesanalysen.

Träff 2:

 • Nulägesanalys
 • Skapa förutsättningar
 • Ansvarstrappa

Träff 3:

 • Orosanmälan
 • Sätta mål
 • Forma handlingsplan

Efter utbildningen/processen

 • Förkortad variant av utbildningen för olika målgrupper i föreningen.
 • Samtalsunderlag från RF-SISU
 • Checklista
 • Studiematerial och andra utbildningar för olika målgrupper

Vad får föreningen?

Verktyg för att skapa handlingsplan kring kränkningar, mobbning och sexuella övergrepp

Fakta och statistik, hur vanligt är det att barn blir utsatta?

Hur kan vi förebygga, upptäcka och hjälpa när något händer?

Stöd av RF-SISU genom hela processen

Tips från andra föreningar

Sidan publicerades: 7 december 2022