Bild_ung_ledare_hockey

Grundutbildning för föreningsledare - Framtidens organisationsledare - 14-25 år

Sidan uppdaterades: 13 december 2022

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt.

Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Målgrupp: Unga aktiva 14-25 år som är eller förväntas bli ledare i föreningen.

 

Sidan publicerades: 2 december 2022