Bild_ung_ledare_hockey

Grundutbildning för föreningsledare - Framtidens organisationsledare - 14-25 år

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt.

Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Grundutbildningen bygger på den ideella föreningen som form och hur densamma kan ledas, utvecklas och förvaltas för att bidra i förflyttningen mot idrottens gemensamma mål. Viktiga delar för detta arbete är att som förtroendevald få koll på samspelet mellan de demokratiska spelreglerna, meningen med föreningen, vikten av en attraktiv verksamhet, hur ideellt engagemang kan utvecklas samt administrationens betydelse.

Innehåll

  • Föreningen och demokratin
  • Föreningen och idén
  • Föreningen och verksamheten
  • Föreningen och engagemanget
  • Föreningen administrationen

Målgrupp
Unga aktiva mellan 14-25 år som är eller förväntas bli kommittémedlem, styrelseledamot, ordförande eller ha andra uppdrag där föreningens medlemmar gett förtroendet att leda, utveckla och förvalta föreningens verksamhet.

Förkunskaper
Genomgått webbutbildningen Introduktionsutbildning för föreningsledare.

Webbutbildningen Introduktionsutbildning för föreningsledare

Upplägg
Inför denna utbildning får deltagarna instuderingsfrågor som genomförs med hjälp av utbildningswebben.

Sidan publicerades: 2 december 2022