Vi finns här för idrotten i Västra Götaland

Sidan uppdaterades: 22 mars 2023

RF-SISU Västra Götaland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå. I vårt uppdrag finns också idrottens stludieförbund och ska verka för att bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

Vi är Sveriges största distrikt med 20% av svensk idrott. Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag - idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Västra Götaland. Vi stöttar distriktets omkring 3 000 idrottsföreningar och 94 specialidrottsdistriktsförbund (SDF), som har sin verksamhet i länets 49 kommuner.

Vårt mål är att bli "Europas bästa idrottsregion". Med bästa idrottsregion menar vi att vi ska vara den ledande regionen. Ledande innebär att vi leder och går före (inte följer efter) i utvecklingen av idrotten i enlighet med uppsatta mål år 2025. RF-SISU Västra Götalands arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på disriktsidrottsmötet.

Du hittar vårt huvudkansli i Kallebäck, Göteborg och så finns vi också på ett antal lokalkontor fördelade i våra fyra delregionala områden, Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg.

Idrott för alla hela livet

RF-SISU Västra Götaland är en samlande kraft för distriktets idrottsrörelse. I vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och förbund det absolut viktigaste, för att stödja dem i den idrottsliga och administrativa vardagen. Målet är en sund, stark och väl fungerande idrott där individen tillåts att växa i en trygg miljö. Idrottens värdegrund, inkludering, mångfald och jämställdhet är självklara ledord hos oss.

Till RF-SISU Västra Götalands uppgifter hör att:

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation
  • stimulera lärande
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten

RF-SISU Västra Götaland arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller behöver hjälp!


Sidan publicerades: 27 september 2022

KONTAKT