Vi är rädda om dina personuppgifter

Sidan uppdaterades: 12 december 2022

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns.

Vi inom RF-SISU Västra Götaland behandlar en mängd personuppgifter för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och vara ett stöd till våra medlemsföreningar och förbund. Vi använder personuppgifter när vi administrerar utbildningar, vid ekonomiska transaktioner, när vi tar fram statistik och när vi beskriver vår verksamhet med bilder och rörlig media.

Vi är måna om att hantera personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt. En grundregel är att vi inom RF-SISU Västra Götaland aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tog Riksidrottsförbundet fram en uppförandekod för idrottsrörelsen gällande personuppgifter. Målet var att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Uppförandekoden ska ses som ett komplement till dataskyddsförordningen och kan komma att uppdateras efter samråd med Datainspektion.

Vill du läsa mer om hur vi på RF-SISU Västra Götaland hanterar personuppgifter, kan du läsa vidare:

Vår integritetspolicy Pdf, 188 kB.

Har du frågor om vår personuppgiftshantering eller vill utöva dina rättigheter kontakta oss via mejl:

vastragotaland@rfsisu.se


Sidan publicerades: 29 november 2022