Nu är det dags att nominera ledamöter till valberedningen för
RF-SISU Västra Götaland

Sidan uppdaterades: 18 december 2023

Lekmannarevisorerna har enligt stadgarna uppdraget att nominera kandidater till ledamöter i Valberedningen och önskar nu få förslag på nomineringar från SDF skriftligen via mail senast 2024-01-31.
Skickas till Carl-Erik Johnsson, carl-erik.johnsson@telia.com.

Enligt stadgarna, har specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) och medlemsorganisationerna (MO) inom distriktet möjlighet att lämna förslag till Lekmannarevisorerna. Förslag som inkommit från SDF, MO och förslag väckta av Lekmannarevisorerna kommer därefter att granskas. Lekmannarevisorernas slutliga förslag kommer att skickas ut tillsammans med övriga handlingar senast tre veckor före stämman.

Valberedningen består av ordförande samt åtta ledamöter med en kvinna och en man från varje delregion, (Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg). Ordförande väljs på ett år medan hälften av ledamöterna väljs på två år.

Detta kan komma att ändras på årsstämman 2024 och övergå till att genomföra stämma vartannat år. På central nivå har det varit vartannat år under en lång tid, flera andra distrikt inom RF har också gått över till vartannat år. Detta medför att ordförande väljs på två år och de ledamöter som nu står för omval och nyval väljs på fyra år och den andra halvan förlänger sitt uppdrag med ett år till för att komma i fas. Detta mottogs väl av representanterna på senaste SDF mötet i november i Herrljunga.

Lekmannarevisorerna kommer att ta hänsyn till intresse och engagemang för idrottsfrågor hos de kandidater som föreslås och ser gärna kandidater från hela det geografiska området (en från Göteborgsregionen, en från Fyrbodal, en från Sjuhärad och en från Skaraborg). Valberedningens ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen från vartdera upptagningsområdet.

Val av ordförande på ett/två år
Anna Johansson, Ed, Dalsland, står till förfogande för omval.

Val av ledamöter på två/fyra år
Fredrik Andersson, Göteborg, står till förfogande för omval
Birgitta Söderberg, Sjuhärad, står EJ till förfogande till omval
Kenneth Eriksson, Skaraborg, står till förfogande till omval
Mariana Fransén, Fyrbodal, står till förfogande till omval

Kvarstående ledamöter i valberedningen på ett/två år
Elsi-Brith Jodal, Göteborg
Jan Björklund, Sjuhärad
Jessica Larsson, Skaraborg
Kurt Dahlberg, Fyrbodal

Nomineringarna mailas senast 31 januari till:
Lekmannarevisor Carl-Erik Johnsson, carl-erik.johnsson@telia.com, telefon 070-816 15 51.

Lekmannarevisorer för RF-SISU Västra Götaland består är:
Carl-Erik Johnsson, Borås, telefon 070-816 15 51
Inger Nilsson, Skövde, telefon 070-311 47 41

Sidan publicerades: 16 december 2022

KONTAKT