Nu är det dags att nominera till RF-SISU Västra Götaland

Valberedningen har påbörjat sitt arbete och önskar nu förslag på nomineringar från Er SDF skriftligen via mail senast 2024-01-31.
Fyll i nomineringsblanketten som skickas till valberedningens ordförande Anna Johansson, anna.rayola@gmail.com

Sidan uppdaterades: 18 december 2023

Enligt stadgarna, har speciaIidrottsdistriktsförbunden (SDF) och medlemsorganisationerna (MO) inom distriktet möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Förslag som inkommit från SDF, MO och förslag väckta inom valberedningen kommer därefter att granskas. Valberedningens slutliga förslag kommer att skickas ut tillsammans med övriga handlingar senast tre veckor före stämman.

Vi ser som mycket viktigt att Ni SDF även nominerar nuvarande ledamöter som står på omval!

Styrelsen består av ordförande samt tio ledamöter som rekryteras utifrån delregionerna Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal (en kvinna och en man per delregion) samt Göteborgsregionen (två kvinnor och två män). Ordförande väljs på ett år medan hälften av ledamöterna väljs på två år.

Detta kan komma att ändras på årsstämman 2024 och övergå till att genomföra stämma vartannat år. På central nivå har det varit vartannat år under en lång tid, flera andra distrikt inom RF har också gått över till vartannat år. Detta medför att ordförande väljs på två år och de ledamöter som nu står för omval och nyval väljs på fyra år och den andra halvan förlänger sitt uppdrag med ett år till för att komma i fas. Detta mottogs väl av representanterna på senaste SDF mötet i november i Herrljunga.

Valberedningen kommer att ta hänsyn till intresse och engagemang för idrottsfrågor hos de kandidater som föreslås och ser gärna kandidater från hela det geografiska området (två från Göteborgsregionen, en från Göteborgsregionen (fyllnadsval 1 år) en från Fyrbodal, en från Sjuhärad och en från Skaraborg). Styrelsens ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen från vardera upptagningsområde.

Val av Ordförande på ett/två år
Christer Östholm, Åmål, står till förfogande för omval

Val av ledamöter på två/fyra år
Bert Andersson, Göteborg, står till förfogande för omval
Kristina Engberg, Göteborg, står EJ till förfogande för omval
Mats Blom, Fyrbodal, står EJ till förfogande för omval
Sara Eriksson, Sjuhärad, står till förfogande för omval
Per Ekberg, Skaraborg, står till förfogande för omval

Kvarstående ledamöter i styrelsen på ett/två år
Helga Valdimarsdottir Göteborg
Lars Sundling Göteborg
Patricia Daoud Fyrbodal
Göran Nyberg Sjuhärad
Anette Svensson Skaraborg

Revisor på ett/två år
Revisionsbolaget Grant Thornton, Göteborg

Lekmannarevisorer på ett/två år
Carl-Erik Johnsson, Borås, står EJ till förfogande för omval
Inger Nilsson, Skövde, står EJ till förfogande för omval

Suppleanter lekmannarevisorer ett/två år
Lillemor Rönnbrandt, Uddevalla, står EJ till förfogande för omval
Kondrad Dahl, Ulricehamn, står till förfogande för omval

Fyll i nomineringsblanketten senast den 31 januari och skicka via mail till: Valberedningens ordförande Anna Johansson, anna.rayola@gmail.com

Valberedningen för RF-SISU Västra Götaland består av:
Ordf. Anna Johansson Ed, Dalsland
Fredrik Andersson, Göteborg
Elsi-Brith Jodal, Göteborg
Mariana Fransén, Fyrbodal
Kurt Dahlberg, Fyrbodal
Jan Björklund, Sjuhärad
Birgitta Söderberg, Sjuhärad
Kenneth Eriksson, Skaraborg
Jessica Larsson, Skaraborg

Sidan publicerades: 15 december 2022

KONTAKT