Nu är det dags att nominera till RF-SISU Västra Götaland

Sidan uppdaterades: 16 december 2022

Valberedningen har påbörjat sitt arbete och önskar nu förslag på nomineringar från Er SDF skriftligen via mail senast 2023-02-01.
Skickas till valberedningens ordförande Jan Andersson, jan.andersson53@telia.com

Enligt stadgarna, har speciaIidrottsdistriktsförbunden (SDF) och medlemsorganisationerna (MO) inom distriktet möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Förslag som inkommit från SDF, MO och förslag väckta inom valberedningen kommer därefter att granskas. Valberedningens slutliga förslag kommer att skickas ut tillsammans med övriga handlingar senast tre veckor före stämman.

Vi ser som mycket viktigt att Ni SDF även nominerar nuvarande ledamöter som står på omval!

Valberedningen kommer att ta hänsyn till intresse och engagemang för idrottsfrågor hos de kandidater som föreslås och ser gärna kandidater från hela det geografiska området (två från Göteborgsregionen, en från Göteborgsregionen (fyllnadsval 1 år) en från Fyrbodal, en från Sjuhärad och en från Skaraborg). Styrelsens ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen från vardera upptagningsområde.

Val av Ordförande på ett år
Christer Östholm, Åmål, står till förfogande för omval

Val av ledamöter på två år
Ewa Linderholm Widell, Göteborg, står EJ till förfogande för omval
Lars Sundling, Göteborg, står till förfogande för omval
Patricia Daoud, Fyrbodal, står till förfogande för omval
Göran Nyberg, Sjuhärad, står till förfogande för omval
Anette Svensson, Skaraborg, står till förfogande för omval

Kvarstående ledamöter i styrelsen på ett år
Bert Andersson, Göteborg
Kristina Engberg, Göteborg
Mats Blom, Fyrbodal
Sara Eriksson, Sjuhärad
Per Ekberg, Skaraborg

Sidan publicerades: 15 december 2022

KONTAKT