Distriktsstämma 2022

Sidan uppdaterades: 21 mars 2023

Distriktsstämman är RF-SISU Västra Götalands högst beslutande organ. Distriktsstämman hålls årligen och består av de ombud som specialidrottsdistriksförbunden (SDF) i Västra Götaland utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Onsdag den 20 april genomfördes 2022 års distriktsstämma, fysiskt på Borås Kongress i Borås. Röstberättigade ombud beslutade om verksamhetsåret 2021 och pekade ut den gemensamma riktningen framöver.

Handlingar till distriktsstämma
För att spara på miljö och resurser skickar vi inte längre ut handlingarna i pappersform. Istället finns de tillgängliga för nedladdning här på webben, senast tre veckor innan distriktsstämman.

Sidan publicerades: 15 december 2022