Distriktsstämma 2021

Sidan uppdaterades: 16 december 2022

Distriktsstämman är RF-SISU Västra Götalands högst beslutande organ. Distriktsstämman hålls årligen och består av de ombud som specialidrottsdistriksförbunden (SDF) i Västra Götaland utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Onsdag den 21 april genomfördes 2021 års distriktsstämma, även detta år digitalt via Zoom. Röstberättigade ombud beslutade om verksamhetsåret 2020 och pekade ut den gemensamma riktningen framöver.

Handlingar till distriktsstämma
För att spara på miljö och resurser skickar vi inte längre ut handlingarna i pappersform. Istället finns de tillgängliga för nedladdning här på webben, senast tre veckor innan distriktsstämman.

Sidan publicerades: 6 december 2022