Styrelse och Distriktsstämma

Sidan uppdaterades: 29 april 2024

Vår styrelse, som väljs på distriktsstämman, är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande inom RF-SISU Västra Götaland.

Här hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Västra Götalands styrelse och valberedning.

Distriktsstämma

Distriktsstämman är RF-SISU Västra Götalands högst beslutande organ. Distriksstämman består av de ombud som specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) i Västra Götaland själva utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Distriktsstämman hålls varje år före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före årsmötet. Stämman utannonseras också på hemsidan och via nyhetsbrev.

Distriktsstämman 2024 genomfördes tisdagen den 23 april klockan 18:00-20:30 på Estrad Arena i Alingsås.
Inbjudan/Kallelse med röstlängd till mötet skickas ut i februari 2024.
Anmälan görs via anmälningsformulär.

Handlingar

För att spara på miljö och resurser skickar vi inte längre ut handlingarna i pappersform. Istället finns de tillgängliga för nedladdning här på webben, senast tre veckor innan distriktsstämman. Om du önskar handlingarna i pappersform skickade på annat sätt så kontakta: Lena Ivarsson

Har ni frågor eller funderingar kring innehållet i handlingarna inför distriktsstämman?
Nedan ser du vem du ska kontakta i vilka frågor:

Distriktsordförande för frågor kring styrelsens arbete: Christer Östholm
Distriktsidrottschef för frågor kring verksamheten: Oskar Wiklund
Ekonomichef för frågor kring ekonomin: Roger Emanuelsson
Valberedningens ordförande för frågor kring valberedningens förslag: Anna Johansson

Motioner

Har du förslag till ärenden som distriktsstämman ska ta upp? Skicka ditt/dina förslag till vastragotaland@rfsisu.se senast 15 januari året för årsmötet.

Valberedning

RF-SISU Västra Götalands valberedning önskar nomineringar av ordförande och ledamöter till distriktsidrottsstyrelsen. Förslag på kandidater lämnas till valberedningens ordförande senast den 31 januari året för distriktsstämma. Önskas även förslag på personer att ingå i valberedningen. Förslag på kandidater lämnas till lekmannarevisor.
Här kan du läsa mer om valberedningens arbete och aktuell nomineringsperiod

Stadgar

RF-SISU Västra Götaland har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Här kan du läsa RF-SISU Västra Götalands stadgar Pdf, 257 kB.

Demokratisk styrning

Idrottsrörelsen arbetar målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. RF-SISU Västra Götaland arbetar efter Riksidrottsförbundets kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Läsa mer om Demokratisk styrning

Sidan publicerades: 25 november 2022