Idrottshistoriska sällskap

Sidan uppdaterades: 3 mars 2023

Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap bildades den 17 september 1988 på Gräfsnäs slott i Sollebrunn och har till uppgift att verka för att bevara det idrottshistoriska arvet.

Vad gör Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap?

  • Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS) är en ideell, allmännyttig juridisk organisation med uppgift att dokumentera, främja och samordna kulturarvet inom idrotten i Västergötland.
  • WIS har antagna stadgar och verksamheten leds av en vald styrelse.
  • Det finns 19 anslutna lokala Idrottshistoriska Sällskap/föreningar med föreningar/förbund, företag och privatpersoner som medlemmar.
  • WIS ger ut en medlemstidning "Westgötarnas Idrottshistoria" som utkommer fyra gånger per år med information till medlemmarna.

Sidan publicerades: 14 oktober 2022