Viktiga frågor för föreningar och förbund på höstens SDF-konferens

Politisk påverkan från idrottens sida. Regionalt ekonomiskt stöd. Och rätt kompetens för utveckling av paraidrott. Tre frågor dominerade agendan när ett stort antal förbund samlades på lördagen.

Sidan uppdaterades: 23 november 2023

Samtliga specialidrottsdistriktsförbund (SDF) hade bjudits in när RF-SISU Västra Götaland under en heldag i Herrljunga arrangerade höstens SDF-konferens.

Ett 60-tal personer från 35 olika förbund fanns på plats för att lyssna till – och framförallt diskutera – aktuella och strategiskt viktiga frågor för idrottens utveckling.

Information och åsiktsutbyte
Mötet inleddes av Christer Östholm, ordförande RF-SISU Västra Götaland, som redogjorde för distriktets särskilda satsning på idrottspolitiskt påverkansarbete.
– Att företräda idrotten i kontakter med olika samhällsaktörer är ett av våra viktigaste uppdrag, säger Östholm.

Var och en av dagens programpunkter sattes igång med en presentation från scen för att övergå i gruppdiskussioner bland deltagarna.

Utöver påverkansarbetet behandlades även punkter om:

  • Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd till idrottsrörelsen (Jens Lejhall, regionutvecklare, berättade om VGR:s avsikt med de medel som kulturnämnden årligen tilldelar idrotten).
  • Kompetensstöd till föreningar och förbund för att utveckla idrott för personer med funktionsnedsättning (Parasport Västra Götaland förklarade bakgrund, syfte och möjligheter kring inkludering av nya målgrupper).
  • Förslag från distriktsstyrelsen att ändra intervallet mellan årsmöten (från att hålla distriktsstämma varje år som idag till vartannat framöver).

SDF:en representerades på träffen av såväl anställd personal som förtroendevalda från sina styrelser, vilket bidrog till livfulla och konstruktiva samtal i lokalerna.

Dokumentation från årets SDF-träffar samlas på vår webbplats här

Sidan publicerades: 20 november 2023