E-legitimering införd i IdrottOnline – säkerställ att du kan logga in

Från den 1 november är det ett krav att logga in med FrejaEid+ om du är huvud- eller klubbadministratör på din förenings IdrottOnline-sida. Fler roller kommer beröras framöver.

Sidan uppdaterades: 17 november 2023

Den 1 november infördes krav på e-legitimering med appen FrejaEid+ för att logga in på föreningens sida i IdrottOnline. Än så länge gäller det endast för de som är huvud- eller klubbadministratörer på sidan.

Kontrollera att du kan logga in
Inte alla vet vilken roll man har på sin förenings sida. Säkerställ därför att du kan logga in. Det är extra viktigt om du till exempel är den som ska söka LOK-stöd för din förening. Föreningens LOK-stödsansökan för höstens aktiviteter ska skickas in senast den 25 februari.

Krav på e-legitimering utökas
Under våren kommer Frejainloggningen att bli ett krav för fler roller, till exempel ordförande, kassör, sekreterare med flera. Det går bra att redan nu aktivera sin Freja-inloggning.

LÄS MER:
Information om inloggning med FrejaEid+

Manualer för inloggning i IdrottOnline med FrejaEid+

Sidan publicerades: 17 november 2023