För kommuner och destinationer: Informationsträffar om idrottsturism

Under november genomförs fyra konferenser runt om i distriktet för att ge fler kommuner/destinationer möjligheten att jobba tillsammans med oss med fokus på utveckling av idrottsturism.

Sidan uppdaterades: 23 oktober 2023

Under snart två års tid har RF-SISU Västra Götaland, med stöd från Västra Götalandsregionen, bedrivit projektet "Idrottsturism – stärkt besöksnäring och föreningsliv". Totalt elva kommuner har varit engagerade i projektet som syftar till att befästa idrott och fysisk aktivitet som besöksanledning i regionen.

Vårdar och utvecklar evenemang
Under projekttiden har vi jobbat med att ta fram listor på lokala evenemang inom både idrott och kultur, så kallade evenemangsportföljer. Vi skapar lokala evenemangsnätverk mellan RF-SISU, destinationsbolag och kommunala förvaltningar som medverkar till samordnat stöd och utbildningsinsatser för arrangörer.

Vi lyfter också vikten av att vårda och utveckla föreningarnas evenemang och erbjuder såväl grundläggande utbildningar (inom en rad olika områden) som fördjupande processarbeten för arrangörer.

Möjlighet för fler att ansluta
Under november genomförs fyra så kallade spridningskonferenser på olika platser i regionen för att ge övriga kommuner/destinationer möjligheten att jobba tillsammans med oss på samma sätt:

  • Tibro (Skaraborg) 21 november
  • Ulricehamn (Sjuhärad) 22 november
  • Lysekil (Fyrbodal) 28 november
  • Göteborg (Göteborgsregionen) 30 november

Målgrupper för träffarna är kommunala tjänstepersoner och politiker med uppdrag och intresse inom besöksnäring, idrott och kultur.

Mer information/kontakt:
Tryggve Olsson, projektledare
070-647 36 66 | tryggve.olsson@rfsisu.se

Sidan publicerades: 23 oktober 2023