Foto: Bildbyrån

Göteborgs stad storsatsar även 2023 på Unga-ledarprogrammet!

Succén fortsätter! Nu har du som förening en ny möjlighet att välja ut 1-3 unga ledare i åldrarna 15-20 år, som får möjlighet att tillsammans med dig som kontaktperson i föreningen utbilda och utveckla er under ett års tid.

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Oavsett om ni var med under 2022 eller inte, så är ni hjärtligt välkomna att anmäla er till 2023 års omgång.
De unga ledarna kommer att få ett gediget utbud av olika utbildningar som kommer att göra dem till ännu bättre och tryggare ledare för barn och ungdomar. Du som kontaktperson får en fin möjlighet att utbilda dig samt få stöd i att arbeta upp en ledarförsörjningsplan för att lättare behålla och motivera föreningens unga ledare.

Deltog föreningen under 2022, då kommer ni få stöd i ett fördjupat arbete
kring er framtagna Ledarförsörjningsplan. Unikt med detta program är att de unga ledarna får en ersättning under året, förutsättningarna är att de medverkar på samtliga utbildningstillfällen och leder en grupp/aktiv i aktiviteter. Det är därmed viktigt innan en ansökan att gå igenom de datum som presenteras på nästa sida med de unga ledarna och säkerställa att de kommer kunna närvara.

Upplägg riktat till kontaktperson i föreningen

 • Fysisk informationsträff - torsdag den 2 mars kl 18.30-20.00
  För kontaktpersoner och unga ledare i föreningarna som blivit uttagna till programmet.
  Kontaktpersonerna får mer information om upplägg och förutsättningarna för programmet.
 • Fysisk nätverksträff 1 - torsdag den 27 april kl 18.30-20.30
  Tema: ”Hur skapa stödjande miljö för föreningens ledare?”. Inspirationsföreläsning, mingel och utbyte
  av erfarenheter.
 • Fysisk nätverksträff 2 - tisdag den 12 september kl 18.30-20.30
  Tema: ”Hur engagerar och motiverar vi ideella ledare ”. Inspirationsföreläsning, mingel och utbyta
  erfarenheter.
 • Stöd i att ta fram ledarförsörjningsplan löper hela vt/ht 2023
  RF-SISU konsulent stödjer föreningen i att ta fram en hållbar ledarförsörjningsplan, alternativt stödjer
  föreningen i sitt fortsatta arbete om de medverkade under 2022 och därmed redan tagit fram en plan.

Upplägg riktat till den unga ledaren

 • Fysisk informationsträff - torsdag den 2 mars kl 18.30-20.00
  För kontaktpersoner och unga ledare i föreningarna som blivit uttagna till programmet. De unga
  ledarna får mer information om upplägg och förutsättningarna för programmet.
 • Grundutbildning för tränare (Man tillhör endast en grupp)
 • Grupp 1 & 2 - onsdag den 15 mars (digitalt) kl 18.00-20.00 + lördag den 1 april (fysiskt) kl 09.00-17.00
 • Grupp 3 & 4 - torsdag den 16 mars (digitalt) kl 18.00-20.00 + söndag den 2 april (fysiskt) kl 09.00-17.00
 • Ledarna startar året med att genomgå ”Grundutbildning för tränare”. En stor plattform av kunskap i
  ledarskap, bemötande, värdegrund, inkludering och hälsosamt ledarskap.
 • Fysisk utbildning - tisdag den 9 maj eller torsdag 11 maj, kl 18.00-20.00
  (De unga ledarna tilldelas ett av datumen) Tema: Psykiskt hälsa ”Positiv balans mellan prestera och
  må bra i ditt ledarskap”.
 • Fysisk utbildning - tisdag den 5 september eller torsdag den 7 september kl 18.00-20.00
  (De unga ledarna tilldelas ett av datumen) Tema: ”Inkluderande ledarskap/Osynliga
  funktionsnedsättningar”.

För både unga ledare och kontaktpersoner

 • Avslutande gemensam fysisk nätverksträff - onsdag den 15 nov kl 18.00-20.00, Göteborg
  Vi ses tillsammans både ledare och kontaktpersoner för att avsluta programmet. Vi gör nedslag i Ledarförsörjningsplanerna och arbetsområden som de unga ledarna fått ökad kompetens i.
  Mingel, avslut och diplom.

Anmälan

Görs senast den 31 januari 2023. Klicka HÄR för att komma till ansökningsblanketten. Där finner ni även lite mer praktisk information.

Kontakt

Frågor till GBG stad ställs till Fredrik Ahlstrand, fredrik.ahlstrand@ioff.goteborg.se
Frågor till RF-SISU ställs till Robin Svensson, robin.svensson@rfsisu.se

Sidan publicerades: 6 december 2022