Digital: Föreningsekonomi

Sidan uppdaterades: 23 november 2023

Grundläggande utbildning om en föreningsstyrelsens ekonomiska ansvar när det gäller: Bokföringsskyldigheten, ekonomiska rapporter, avstämningar och uppföljningar, skatter - avgifter, skattepliktiga ersättningar samt årsbokslut och ansvarsfrihet.

Plats:

Digitalt via länk

Datum:

torsdag 22 februari 2024

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Sidan publicerades: 19 juni 2023