Grundutbildning för föreningsledare - Framtidens organisationsledare, Göteborg

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt.

Sidan uppdaterades: 12 maj 2023

Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Plats:

RF-SISU:s lokaler på Mejerigatan 1 i Göteborg

Datum:

onsdag 6 december 2023

Starttid:

Kl. 17.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Sidan publicerades: 12 maj 2023