Handledning - MI som metod. Fyra digitala träffar

Välkommen till fyra handledningsträffar under hösten 2024.
Inför första träffen mailas ett förberedelsematerial; introduktionsfilmer, läshänvisningar och reflektionsfrågor - motsvarande ca 75 minuter instuderingstid.
Plats ges för deltagarnas frågor, liksom erfarenhetsutbyte. Karolina bjuder också på konkreta tips gällande hur olika samtalsutmaningar kan hanteras i rollen som tränare.

Sidan uppdaterades: 18 mars 2024

Handledningen syftar till att inspirera till att praktisera strategier från metoden Motiverande samtal och Motivationspsykologisk forskning – i tränarskapet.
Inga förkunskaper krävs om Motiverande samtal för att delta.

Plats:

Digitalt

Datum:

måndag 9 september 2024 – torsdag 12 december 2024

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 19.30

Sidan publicerades: 10 maj 2023