Digital: Smartare skärmtid för barn och unga

Föreläsningen är inställd på grund av sjukdom.

Många barn och ungdomar kan behöva vuxnas stöd i frågor som rör smart skärmtid, vilket är sammankopplat med välmående och inspiration till rörelse. Barn och unga är ofta vana vid skärmar från tidig ålder samtidigt som omgivande vuxna också har blivit det. Utmaningen och möjligheten finns i att mötas och tillsammans hitta gemensamma regler för skärmtid.

Sidan uppdaterades: 7 augusti 2023

Föreläsare är Marie Rydén, fysioterapeut på Habiliteringen på Riksgymnasiet för rörelsehindrade personer i Göteborg. Marie är författare till boken Hannes släpper telefonen som lyfter frågan om smart skärmtid kopplat till stillasittande och flera hälsorelaterade konsekvenser. Boken är tänkt att fungera som ett verktyg för att inspirera till smartare skärmtid och visar på vilka stora möjligheter föräldrar och andra viktiga vuxna har att påverka barn och ungdomar. Berättelsen om Hannes blir ett neutralt område där till exempel barn och vårdnadshavare/ledare kan mötas kring information och diskussion om hälsovinster.

I sin föreläsning kommer Marie att blanda fakta om skärmtid med råd till ledare och vårdnadshavare om hur man kan hitta vägar för att nå balans i skärmtid.

Plats:

Digitalt via länk

Datum:

onsdag 20 september 2023

Starttid:

Kl. 18.30

Sluttid:

Kl. 20.30

Sidan publicerades: 17 mars 2023