Skatteverkets webbseminarium: Idrottsföreningen som arbetsgivare

Skatteverket bjuder in till kostnadsfritt webbseminarium för idrottsföreningar. Ni som idrottsförening kan i vissa fall behöva registrera er som arbetsgivare och redovisa skatter och avgifter när ni betalar ut ersättningar till idrottsutövare eller andra anställda.

Sidan uppdaterades: 5 januari 2023

Vi ger dig förutsättningar för att du ska kunna göra rätt och svarar på dina frågor.

Under webbseminariet får du information om bland annat

  • Vem som ska registrera sig som arbetsgivare och redovisa skatter och avgifter
  • Vad ”halva prisbasbeloppsregeln” innebär
  • Vad som gäller för arvoden, reseersättningar, tävlingsvinster, förmåner etc.
  • Hur du gör för att lämna arbetsgivardeklaration till Skatteverket.

Plats:

Digitalt via länk

Datum:

måndag 30 januari 2023

Starttid:

Kl. 17.00

Sluttid:

Kl. 18.15

Sidan publicerades: 5 januari 2023