Grundutbildning för tränare, Ale

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget på RF-SISU´s tränarutbildning och det ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta ledarskapet.

Sidan uppdaterades: 7 juni 2023

Lär dig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Vi går även igenom vikten av att barn och ungdomar rör sig på flera olika sätt och hur du kan göra en bra planering på ett träningsupplägg utifrån ålder och mognad.

Plats:

1:a tillfället är digital, andra är en fysisk heldag i Ale

Datum:

torsdag 5 oktober 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.00

Sidan publicerades: 23 december 2022