Digital: Osynliga funktionsnedsättningar

Föreläsning som ger kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism, men den tar även upp de barn som inte har en diagnos men som ändå kan få svårt att fungera på träningarna.

Sidan uppdaterades: 14 december 2022

Ledordet för barnen och ungdomarna i svårigheter är struktur. Vad innebär struktur rent praktiskt? Få hjälp med konkreta pedagogiska tips på hur ni kan lösa situationer som uppstår och upplägg av träning.

Plats:

Digitalt via länk

Datum:

tisdag 7 februari 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.00

Sidan publicerades: 14 december 2022