Digital: Osynliga funktionsnedsättningar

Föreläsning som ger kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism, men den tar även upp de barn som inte har en diagnos men som ändå kan få svårt att fungera på träningarna.

Sidan uppdaterades: 26 oktober 2023

Ledordet för barnen och ungdomarna i svårigheter är struktur. Vad innebär struktur rent praktiskt? Få hjälp med konkreta pedagogiska tips på hur ni kan lösa situationer som uppstår och upplägg av träning.

Plats:

Digitalt via länk

Datum:

torsdag 29 februari 2024

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.30

Sidan publicerades: 14 december 2022