Samverkan - logotyp

Sidan uppdaterades: 13 februari 2024

Oavsett om vi samverkar kring folkbildningsverksamheten genom till exempel lärgrupper eller föreläsningar, eller att ni erhållit ekonomiskt stöd från oss så är det viktigt att ni visar det. Berätta om er samverkan med RF-SISU genom att inkludera vår logotyp på er webb, i inbjudningar, kallelser och annonser.

Här nedan hittar du logotyper eller färdiga boxbilder för webb och enklare tryck. Är det så att ni behöver logotyper för tryck på tryckeri så behövs eps-filer och då vänder du dig till vår kommunikatör för detta.

Sidan publicerades: 23 augusti 2023

KONTAKT