Föreningskunskap

Sidan uppdaterades: 13 februari 2024

RF-SISU Västra Götaland arbetar för att idrottsföreningar ska ha kunskaper i föreningskunskap vilket ger förutsättningen för att driva en demokratisk och väl fungerande verksamhet.

Utbildning inom föreningskunskap

Här hittar du utbildningar som vi erbjuder inom föreningskunskap.

En del av svenska idrottsrörelsen

Du som föreningsledare och din idrottsförening ingår i ett större sammanhang, den svenska idrottsrörelsen, vår största och mest levande folkrörelse med cirka 19 000 idrottsföreningar, varav cirka 2960 i Västra Götaland. Idrottsrörelsen är organiserad i 72 olika Specialidrottsförbund (SF) som i sin tur är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF).

RF har ett ansvar att leda, företräda och stödja idrotten nationellt. För det regionala stödet finns 19 distrikt varav RF-SISU Västra Götaland är ett. Specialidrottsförbunden ansvarar för att utveckla den specifika idrotten nationellt.

Ramar och regler

I och med att din förening är en del av idrottsrörelsen finns det både ramar och stöd för föreningarnas verksamhet. Det finns ett ansvar som är tudelat. Dels handlar det om att som förening agera på ett sätt som tar hänsyn till vad som är bäst för föreningens medlemmar. Dels innebär ansvaret att agera på ett sätt som går i linje med de tankar och intentioner som den egna idrotten har, såväl som idrottsrörelsen i sin helhet. Det är därför viktigt att känna till hur idrottsrörelsen hänger samman.

Föreningskunskap är kunskap om de regler, traditioner och praxis som finns för hur en ideell förening fungerar. Denna kunskap omfattar hur beslut tas i en ideell förening, styrelsens mandat och ansvar och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Denna kunskap har växt fram under en lång tid och ska inte betraktas som statisk utan en kunskap som är i rörelse.

Digitala årsmöten

Grunden för ett bra digitalt årsmöte ligger i förberedelserna. Först och främst måste ni välja vilket eller vilka digitala verktyg ni vill arbeta med. På Riksidrottsförbundets webbplats finns en ”klassificering” av digitala årsmöten och rekommendationer om vilket eller vilka verktyg som passar.

Mer om digitala årsmöten på Riksidrottsförbundets webbplats.

Frågor och svar

På Riksidrottsförbundets webbplats finns svar på idrottsjuridiska frågor som Riksidrottsförbundets jurister fått från till exempel förbund, föreningar och enskilda medlemmar.

Mer om frågor och svar på Riksidrottsförbundets webbplats

Sidan publicerades: 2 november 2022