Samsyn idrotten Göteborg

Sidan uppdaterades: 1 mars 2024

Bakgrund till Samsyn idrotten Göteborg

Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Vi utgår ifrån att barnen/ungdomarna ska vara i centrum och inte tvingas att välja en idrott. För att värna om barn och ungdomars möjligheter har vi Handbollförbundet Väst, Göteborgs Fotbollförbund, Göteborgs lshockeyförbund och Västsvenska Innebandyförbundet enats om att arbeta och ta gemensamt ansvar för att barn och ungdomar fram till gymnasiet ska kunna hålla på med fler idrotter samtidigt. Vi ska i största möjligaste mån organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar kan hålla på med flera olika idrotter.

Varför multiidrott?

Vi som initiativtagare till samsynsavtalet har valt att definiera multiidrott som det att du som individ är med som aktiv inom flera idrotter. Exempelvis att du kontinuerligt tränar och deltar i minst två olika idrotter parallellt med varandra. Många svenska, och framförallt en uppsjö internationella studier, har tittat på träning, utveckling och hälsa från olika perspektiv. Riksidrottsförbundet har tagit del av många av dessa för att stötta idrottsrörelsens mål om att fler ska idrotta hela livet - och att Sverige ska vinna fler medaljer. Några slutsatser är att vi bör ta större hänsyn till varje individs egen utvecklingstakt och att tidig specialisering i de flesta fall är fel väg att gå.

 • En bred idrottslig bakgrund, med många olika idrotter, ökar den motoriska utvecklingen och den idrottsliga förmågan, minskar skaderisken och ökar chanserna för ett barn att upptäcka en idrott som hen kommer att tycka om och eventuellt även nå framtida framgångar inom.
 • Svenskarnas kondition och hälsa blir allt sämre och stillasittandet ökar. Behovet att röra på sig är stort och idrotten har en möjlighet att vara en lösning på dem problemen. Förutsatt att barnen tillåts vara med utifrån sina egna förutsättningar.
 • Fler idrotter är en framgångsfaktor - många framgångsrika elitidrottare har utövat fler idrotter innan de specialiserade sig.
 • Fler idrotter och en bred idrottslig bakgrund ger fördelar, inte minst erfarenhet av fler olika fysiska, kognitiva, psykologiska och sociala miljöer.
 • Barn som deltar i fler idrotter och inte specialiserar sig förrän i puberteten presterar jämnare, har färre skador, och försätter att idrotta längre än de som specialiserar sig tidigt.
 • Att inom de flesta idrotter skjuta på specialiseringen till efter puberteten (15-16 år) kommer minska riskerna för skador och öka chanserna för idrottslig framgång.
 • Överbelastningsskador särskilt förekommande bland unga idrottare som under tonåren alltför snabbt övergår till högre nivåer och krav av träning och tävling. Under tillväxtperioderna är vissa skador vanligare bland idrottande ungdomar, ex Osgood-Schlatter disease, Sever's disease.

Vi är övertygade om att en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt gemensamma samsynsavtal är att ledarskapet inom idrotten både tror på och verkar för, multiidrottandets betydelse och dess innebörd för folkhälsan och den idrottsliga utvecklingen. Med ledarskapet menas såväl stödorganisationer, förbund, föreningsstyrelser och hela vägen ner till den enskilde medlemmen.

Tävlingssäsonger

Handboll: oktober - mars
Fotboll: april - juni och augusti - oktober
Futsal: november - mars
Ishockey: oktober - mars
Innebandy: oktober - mars

Juli ses som en semestermånad och räknas därmed som en frimånad.

Gemensamma riktlinjer

 • Man spelar klart sin tävlingssäsong.
 • Varje idrott får erbjuda träningar året om i sin idrott. Träningarna som ligger utanför idrottens tävlingssäsong är främst för barn och ungdomar som väljer att utöva en idrott. Det får inte finnas krav eller förväntningar på att barn och ungdomar som är aktiva i två eller flera idrotter ska delta på träningarna för den idrott som har lågsäsong.
 • Cuper och träningar som anordnas av idrott i lågsäsong och krockar med idrott i högsäsong prioriteras efter följande:
  Cuper: Tävlingssäsongsidrotten har förtur. Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare. Träning i annan idrott accepteras som träning inför cup.
  Träningar: Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och visar tydligt att det är bra att träna tävlingssäsongsidrotten när det krockar.

Här kan du läsa mer om Avtal Samsyn idrotten Göteborg Pdf, 681 kB.

Föreningslyftsarbete och samsynsfilm

Framtaget inom Föreningslyftet tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund, Västsvenska Innebandyförbundet, Göteborgs Ishockeyförbund, Westra Sveriges Basketdistriktsförbund och Handbollförbundet Väst.

Filmare och klippare – Erik Sand, Erik Sand Filmproduktion.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

KONTAKT