Samsyn Bohuslän-Dals

Sidan uppdaterades: 29 januari 2024

Bakgrund

Barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Vi utgår ifrån att barnen/ungdomarna ska vara i centrum och inte tvingas att välja en idrott. För att värna om barn och ungdomars möjligheter har vi Handbollförbundet Väst, Bohuslän Fotbollförbund, Dalslands Fotbollförbund, Bohuslän-Dals lshockeyförbund och Bohuslän-Dals lnnebandyförbund enats om att arbeta och ta gemensamt ansvar för att barn och ungdomar till och med 16 år ska kunna hålla på med fler idrotter samtidigt. Vi ska i största möjligaste mån organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar kan hålla på med flera olika idrotter.

Högsäsong för idrotterna

Handboll: oktober - mars
Fotboll: april - september
Futsal: oktober - mars
Ishockey: oktober - mars
Innebandy: oktober - mars

Gemensamma riktlinjer

  • Man spelar klart sin tävlingssäsong.
  • Varje idrott får erbjuda träningar året om i sin idrott. Träningarna som ligger utanför idrottens högsäsong är främst för barn och ungdomar som väljer att utöva en idrott. Det får inte finnas krav eller förväntningar på att barn och ungdomar som är aktiva i två eller flera idrotter ska delta på träningarna för den idrott som har lågsäsong.
  • Cuper och träningar som anordnas av idrott i lågsäsong och krockar med idrott i högsäsong prioriteras efter följande: Cuper: Högsäsongsidrott en har förtur. Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotterna s ledare. Träning i annan idrott accepteras som träning inför cup. Träningar: Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och visar tydligt att det är bra att träna högsäsongsidrot ten när det krockar.
  • Respektive specialdistriktsförbund (SDF fortsättningsvis) ska ta upp Samsyn Bohuslän-Dals riktlinjer på ledarträffar. Föreningen har ett eget ansvar att förankra Samsynsdokumentet i verksamhetens alla delar.
  • God kommunikation emellan distriktsförbund, föreningar och ledare är viktigt för att möjliggöra för barn och ungdomar så att de ska kunna vara aktiva inom flera idrotter samtidigt.

Lokala samsynsavtal
För mer information och lokala överenskommelser kontakta din idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

KONTAKT