Utmärkelser

Sidan uppdaterades: 24 april 2023

RF-SISU Västra Götalands förtjänsttecken

RF-SISU Västra Götaland delar ut förtjänsttecken till person som i framträdande funktion* aktivt arbetat inom förbund eller förening i minst 25 år i distriktet. Utdelning av förtjänsttecken sker vid ordinarie distriktsstämma under april månad.

*med ”framträdande funktion” menas styrelseuppdrag eller styrelseuppdrag i sektion (vid flersektionsförening). Utmärkelsen kan inte ges till kanslist eller tränare.

Förslag till utdelning av utmärkelsen kan avges av styrelser i förbund eller förening.

Ansökan skickas in senast den 28 februari årligen på särskild ansökningsblankett till lena.ivarsson@rfsisu.se eller RF-SISU Västra Götaland, Gustav Adolfs gata 49, 541 45 Skövde.

RF-SISU Västra Götalands förtjänsttecken 2023 (Bild ovan)
Sten-Erik Olsén (Lidköping), Tord Ivarsson (Lidköping) samt Arne Johansson (Vårgårda).

RF:s förtjänsttecken

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken, idrottens högsta utmärkelse, delas ut under Riksidrottsmötet 26–28 maj 2023 i Uppsala. Kandidater föreslås av styrelser i SF och RF-SISU distrikt och mottagarna utses av Riksidrottsstyrelsen.

Sista datum för ansökan om RF:s förtjänsttecken var den 15 september 2022. Nästa ansökningstillfälle är hösten 2024.

Mottagare av RF:s förtjänsttecken 2023 Pdf, 130 kB.

Läs mer om RF:s förtjänsttecken på RF:s webbplats


Sidan publicerades: 11 oktober 2022

KONTAKT