Tore A Jonassons Stiftelse

Sidan uppdaterades: 13 februari 2024

Tore A Jonassons stiftels e ska årligen dela ut stipendier till ”fysiska eller juridiska personer som utfört gagnfull gärning relaterad till idrott och/eller idrottsverksamhet”

Tore A Jonasson bildade 2016 Tore A Jonassons stiftelse. Tore ägnade sig under sin levnad åt en mängd olika idrotter och var en representant för den folkliga breddidrotten. Jämte idrotten hade Tore ett annat intresse, konsten. Stiftelsen ska årligen dela ut idrotts- och konststipendier.

Årets stipendier

Stipendier delas ut till idrottsföreningar som tar tillvara engagemang, är välkomnande och erbjuder en verksamhet för en bred målgrupp. Årets stipendier fokuserar på idrottsföreningar som utvecklat sin verksamhet för att möjliggöra ungas delaktighet och engagemang i föreningen. Särskild vikt läggs på föreningar som erbjuder unga att bli
ledare och som ger de unga ledarna möjlighet att utvecklas i sin ledarroll.

 


Sidan publicerades: 12 september 2023

KONTAKT