Sparbanksstiftelsen Väst

Sidan uppdaterades: 13 februari 2024

Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Väst delar ut två idrottsstipendier till ungdomar i syfte att stödja dem så att de kan utvecklas inom sin idrott. Stipendiet delas ut till en aktiv kvinnlig och en aktiv manlig idrottsutövare i åldern 15-19 år. Stipendierna består av 25 000 kronor vardera.

Kriterier

  • Vara skriven inom i Trollhättan, Vänersborg, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Uddevalla, Åmål
  • Vara mellan 15-19 år
  • Vara aktiv idrottsutövare, lovande inom sin idrott, ej lagidrott
  • Avser idrottsåret 2023

Ansökan

Ansökan skickas senast den 28 februari varje år på särskild ansökningsblankett till susanne.eriksson@rfsisu.se

Frågor

Susanne Eriksson, RF-SISU Västra Götaland, tel 070-926 58 06 eller Danne Palm, Sparbankstiftelsen Väst, tel 073-346 27 46.

Handläggning

Efter ansökningstidens utgång bereder en jury ansökningarna och beslut fattas därefter av representanter från RF-SISU Västra Götaland och Sparbanksstiftelsen Väst. Förhoppning därefter är att utdelning kan ske fr o m april månad.


Sidan publicerades: 13 oktober 2022

KONTAKT