Idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem

Sidan uppdaterades: 12 mars 2024

IdrottOnline är ett digitalt verksamhetssystem som utgör basen för administration mellan medlem, idrottsförening, specialidrottsförbund (SF), specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och RF-SISU distrikten. Här samlas all information om idrottsrörelsens medlemmar och organisationer.

Alla idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet får kostnadsfritt tillgång till IdrottOnline. Idag använder fler än 17 000 idrottsföreningar systemet.

I IdrottOnline kopplas medlemsregister, organisation, folkbildningsadministration och ansökningsförfaranden samman och skapar ett centralt och uppdaterat register över svensk idrott. Ett register som utgör basen för beslutsunderlag och påverkansarbete.

Det är här ni söker ekonomiskt stöd

I IdrottOnline kan de idrottsföreningar och idrottsförbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) ansöka om ekonomiska stöd som fördelas av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, såsom LOK-stöd för barn- och ungdomsidrott, bidrag för folkbildning från SISU Idrottsutbildarna samt andra ekonomiska bidrag.

Funktioner i IdrottOnline

  • Medlemsadministration: ett medlemsregister som uppfyller det en idrottsförening behöver för att enkelt kunna ansöka om RF:s ekonomiska stöd.
  • LOK-stödsadministration: skapa LOK-aktiviteter, närvaroregistrera enkelt i LOK-appen och skicka in föreningens LOK-stödsansökan.
  • Bidragsansökan: ansök om ekonomiska bidrag för idrottssatsningar.
  • Folkbildningsadministration: administrera och redovisa idrottsföreningens folkbildningsaktiviteter såsom lärgrupper, kurser och föreläsningar. Föreningar som samverkar med RF-SISU distrikt ges möjlighet till viss kostnadstäckning för den verksamhet som rapporteras in.
  • Statistik och rapporter: data för beslutsstöd.
  • Systemintegration: om er idrottsförening eller ert förbund vill använda andra föreningsadministrativa system så är det enkelt att föra över data till IdrottOnlines centrala register. Integrationen aktiveras och hanteras i IdrottOnline. Informationen i IdrottOnline kan exporteras till t ex tävlingsadministrativa system och bokföringssystem. Läs mer om integrationsmöjligheter.

Vill du lära dig mer om IdrottOnline?

Gå en utbildning! Läs mer om vår IdrottOnlineutbildning.

Du kan även ta kontakt med er idrottskonsulent som kan berätta mer om systemet och hjälpa er förening med både stöd och utbildning. Hitta din idrottskonsulent

Vi hjälper dig med frågor om IdrottOnline

För tekniska fel och buggar, kontakta Riksidrottsförbundets support via e-post på support@idrottonline.se.

Alla manualer för IdrottOnline samt kontakt och öppettider hittar du på vår supportsida.

Läs mer om IdrottOnline på Riksidrottsförbrundets webbplats.

Sidan publicerades: 7 oktober 2022

KONTAKT

IDROTTONLINE

IDROTTONLINE SUPPORT

Här får du svar på frågor, information om driftsstörningar och kontaktuppgifter till supporten.

AKTIVERA IDROTTONLINE

Här kan ni som ny förening aktivera er IdrottOnlinesida