SDF-bidrag

Sidan uppdaterades: 12 februari 2024

RF-SISU Västra Götaland fördelar regionalt stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd till specialidrottsdistriktsförbund (SDF) i regionen.

SDF-bidrag är ett regionalt stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
RF-SISU Västra Götaland har ett uppdrag att fördela ut cirka 13 miljoner kronor i SDF-bidrag årligen till SDF i regionen.

SDF-bidragets storlek bestäms av följande parametrar:

  • Grundbidrag
  • Antal föreningar
  • Deltagartillfällen, Statligt Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd)
  • Utbildningstimmar, SISU
  • Omsättning

Vad behöver SDF göra

För att ta del av SDF-bidraget ska förbunden skicka in sin senaste fastställda verksamhetsberättelse med bokslut, revisionsberättelse samt verksamhetsplan
till RF-SISU Västra Götaland.

Handlingarna skickas till:
E-post: lena.ivarsson@rfsisu.se eller
RF-SISU Västra Götaland, Lena Ivarsson, Gustav Adolfs gata 49, 549 54 Skövde.

Redovisning av verksamhet
För att den samlade idrotten i Västra Götaland ska kunna ta del av stödet från Västra Götalandsregionen så krävs det att alla förbund fyller i och skickar in "Redovisning av verksamhet kopplat mot uppdraget från Västra Götalandsregionen" senast 1 mars 2024.

Länk till redovisningsformuläret.

Utbetalning

Utbetalning av SDF-bidraget sker vid tre tillfällen under året, den 15 maj, 15 september och 15 december.

Sidan publicerades: 4 oktober 2022

KONTAKT

MED STÖD FRÅN: