Projektstöd IF Anläggning

Sidan uppdaterades: 19 januari 2024

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till Projektstöd IF Anläggning med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Västra Götaland.

Ansökan

För att ansöka om projektstöd anläggning ska ni alltid börja med att ta kontakt med ansvariga handläggare hos RF-SISU Västra Götaland.

Ansökningsperioden för 2024 öppnar 3 januari.

Under 2024 kommer vi att arbeta med ansökningsperioder enligt följande:

  • Beslutsmöte 27 februari (ansökningar inne senast 15 februari)
  • Beslutsmöte 27 maj (ansökningar inne senast 15 maj)
  • Beslutsmöte 25 oktober (ansökningar inne senast 15 oktober)

Er ansökan skickas in i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel". Ordförande, kassör samt idrottsmedel firmatecknare är de som har behörighet att skicka in en ansökan i IdrottOnline. Inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas.

Följande stöd går att söka inom projektstöd anläggning:

För bidragstekniska frågor är ni välkomna att kontakta Dennis Aronsson,
070-945 08 23 alt. dennis.aronsson@rfsisu.se

Återrapport

Återrapporten finns i ert ärende i IdrottOnline och ska skickas in snarast efter projektets slutförande, dock senast tre år efter beslut om beviljat stöd.

Tips på vägen

Andra bidragsgivare
Det kan också finnas möjlighet att erhålla bidrag från andra bidragsgivare, Arvsfonden, Boverket och Jordbruksverket.

Energirådgivarna
Inom RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan ni som idrottsförening söka stöd för energibesparande åtgärder. För att få stöd krävs en energi- och miljökartläggning gjord av en oberoende part. I Västra Götaland finns ett antal oberoende energi- och klimatrådgivare som tillsammans servar kommuner genom att ge gratis och opartiska råd om energieffektivisering.

Ny lag som påverkar idrottsföreningar
Riksdagen har beslutat om en ny lag som innebär att en byggherre (föreningen) måste meddela skatteverket när en byggnation startar och slutar samt att man måste föra en elektronisk personalliggare över alla som är verksamma vid byggarbetsplatsen.

Sidan publicerades: 3 oktober 2022

KONTAKT