Projektstöd Idrott för 65+

Sidan uppdaterades: 27 februari 2023

Syftet med "Idrott för 65+" är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet för personer som är 65 år och äldre. Målsättningen är att idrottsrörelsen ska erbjuda en hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet även för målgruppen 65+.

Projektstödet kan användas för att:

  • utveckla föreningens befintliga verksamhet
  • uppstart av ny verksamhet för denna målgrupp

Följande fyra kvalitetskriterier gäller vid beviljandet av projektstöd. Föreningen behöver inte uppfylla alla fyra kriterier, men ska inkludera minst en.

  • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv
  • Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper

Vi beviljar inte kostnader för:

  • läger
  • material
  • medlems- och träningsavgifter
  • SF-utbildningar

Så här ansöker ni

Ta kontakt med er idrottskonsulent hos RF-SISU Västra Götaland för en inledande dialog där ni tillsammans kommer överens om hur er satsning ska utformas. Ansökan görs sedan av er idrottskonsulent.

Återrapportering

Återrapportering sker via IdrottOnline av föreningen efter avslutad satsning. För att kunna göra återrapporten behöver du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.
Läs mer om IdrottOnline

Sidan publicerades: 3 oktober 2022