Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 19 januari 2024

Idrottsverksamhet för barn och unga ska vara rolig och få de som är med att må bra både i stunden och i det långa loppet. Det innebär att den behöver vara inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamheten.

Syftet med projektstödet för barn och ungdomsidrott är att ge idrottsföreningarna förutsättningar att utveckla verksamhet för barn, ungdomar samt personer med funktionsnedsättning i enlighet med strategi 2025.

Målet med stödet är att fler barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att börja respektive fortsätta idrotta i förening.

Detta kan ni söka stöd för

Projektstöd kan sökas för insatser där RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott är vägledande för att uppnå syfte och mål med projektstödet.

I Riktlinjerna för barn och ungdomsidrott finns fem huvudriktlinjer och de är:

 • Trygghet, skapa trygga och välkomnande miljöer
 • Delaktighet, erbjud delaktighet och inflytande
 • Glädje, främja drivkraft och långsiktig utveckling
 • Allsidighet, möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
 • Hälsa, bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Projektstöd barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Dessa insatser ska ha en tydlig koppling till minst en av huvudriktlinjerna!

Exempel på stöd vi eventuellt kan bevilja:

 • Utbildningar inom områdena trygghet och inkludering
 • Föreningsprocesser med koppling mot riktlinjerna
 • Idrottsövergripande utbildningar
 • Insatser för att utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning
 • Värdegrundsarbete
 • Ungdomsinitiativ
 • Unga ledare
 • Stärka gemenskap och sammanhållning
 • Kostföreläsningar
 • mm

Vi beviljar inte stöd för

 • läger
 • material
 • medlems- och träningsavgifter
 • SF-utbildningar

Så här ansöker ni

Ta kontakt med er idrottskonsulent hos RF-SISU Västra Götaland för en inledande dialog där ni tillsammans kommer överens om hur er satsning ska utformas. Ansökan görs sedan av er idrottskonsulent.

Återrapportering

Återrapportering sker via IdrottOnline av föreningen senast en månad efter avslutad satsning. Förening som ej lämnar in återrapport blir återbetalningsskyldig, föreningen kan heller inte söka nytt projektstöd. För att kunna göra återrapporten behöver du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.

Läs mer om IdrottOnline


Sidan publicerades: 4 oktober 2022