Antidoping

Sidan uppdaterades: 25 januari 2023

All idrott bygger på rent spel. Att ha nolltolerans mot doping inom idrottsrörelsen i Västmanland är en självklarhet och därför arbetar vi på RF-SISU Västmanland förebyggande mot doping.

Rent spel

Rent spel betyder att den som vinner kan glädja sig över en schysst seger, att förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och att åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna metoder. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrottsrörelsen.

Alla behöver känna till dopingreglerna

Som medlem i en idrottsförening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Du är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna.

Det gäller även idrottare som inte är medlem, men som deltar i tävling, träningsläger eller annan aktivitet som Specialidrottsförbunden sanktionerar. Även motionärer som tränar i föreningar kopplade till Riksidrottsförbundet måste följa idrottens dopingregler och t.ex. låta sig dopingtestas.

Man brukar säga att kunskap förebygger doping. Idrottsföreningen kan bidra till en ren idrott genom att ta fram en antidopingpolicy och kontinuerligt utbilda aktiva, ledare och föräldrar i frågan.

Mer information om utbildningar, dispenser, listor, kontroller och annat hittar du på webbplatsen Antidoping Sverige.

Fristående nationell antidopingorganisation

Den 1 januari 2021 fick Sverige en ny Nationell Antidopingorganisation, Antidoping Sverige. För att klara den nya världsantidopingkodens krav (2021) om en från idrotten oberoende organisation och för att stärka det svenska arbetet mot doping inom idrotten har Riksidrottsförbundet bildat en stiftelse, Antidopingstiftelsen, som äger Antidoping Sverige AB. Den nya nationella antidopingorganisationens verksamheten bedrivs numera av Antidoping Sverige.

Sidan publicerades: 25 november 2022

Kontakt

Oscar Uusitalo

Idrottskonsulent

010-476 48 11

Innebandy, Antidoping, Anläggning, Idrott hela livet. Kommunansvar. Jämställdhet.

Ren vinnare

En utbildning riktad till idrottsutövare och ledare.

Vaccinera klubben

Enutbildning för föreningar som vill ta fram en antidopingplan och arbeta strategiskt mot dopning.