Samsyn Västmanland

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Idag väljer många barn idrott redan i tidig ålder, många byter förening redan som barn och är rädda för att få stå över matcher och cuper på grund av missade träningstillfällen. Dessutom upplevs vinter- och sommaridrotterna krocka allt mer, samtidigt som pressen blir större från föräldrar och ledare. En negativ trend som RF-SISU Västmanland vill bryta.

Genom ”Samsyn Västmanland” har några av länets specialdistriktsförbund därför beslutat att ännu tydligare bedriva idrottsverksamhet utifrån ett barn- och ungdomars perspektiv.

Tanken är att dubbelidrottande ska vara naturligt och att ingen ska tvingas välja idrott i tidig ålder. Överenskommelsen gäller barn t.o.m. 15 års ålder och idrotterna fotboll, handboll, ishockey, innebandy och bandy.

Genom ”Samsyn Västmanland” finns även en naturlig mötesplats för att diskutera barn- och ungdomsidrott i länet. Målsättningen är att varje år bjuda in till en större mötesplats med Samsyn Västmanland i fokus.

Bandyförbundet Distrikt Mellansverige, Västmanlands Ishockey-, Västmanlands Fotbolls-, Mellansvenska Handbolls- och Västmanlands Innebandyförbund har nu kommit överens om att följa dessa riktlinjer. Tanken är att ”Samsyn Västmanland” på sikt ska följa med även högre upp i åldrarna och sträcka sig över ännu fler idrotter.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Kontakt

Marie Persson

Idrottskonsulent

010-476 48 09

Sakkunnig barn- och ungdomsidrott, Trygg idrott, projektstöd barn och ungdom. Återstartsstöd.