Idrottsföräldrar

Sidan uppdaterades: 28 mars 2023

Sverige idag är allt fler barn stillasittande en stor del av dagen. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan bland barnen. Att röra på sig varje dag är ett viktigt steg för för barns mående.

Du som vårdnadshavare är viktig och kan bidra till förändringar som barn har med sig hela livet. Ett samtal kan vara starten på nya möjligheter och vanor.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Prata med ditt barn

Sedan 2021 har Sverige fått nya rekommendationer kring hur mycket barn och vuxna bör röra på sig. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn bör vara fysiskt aktiva i genomsnitt 60 minuter per dag. Vi vet att det är en utmaning att förändra barnens beteende. Därför har vi tagit fram en film och en samtalsguide som kan vara till hjälp för samtal som kan skapa förändring.

Att var med i en idrottsförening är positivt för barns mående, har forskning visat. Här kan du söka idrottsföreningar i er kommun.

Hur kan vi vara ett stöd?

RF-SISU Västmanland erbjuder olika typer av stöd till dig som är idrottsförälder. Exempelvis:

  • föräldrautbildning
  • utbildning inom rörelseförtåelse (grundmotorisk utveckling)
  • stöd och rådgivning om du som idrottsföälder upplever att något inte fungerar i ditt barns idrottande.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022

Ansök om idrottsstöd

Ansök om idrottsstöd hos välgörenhetsinotiativet Skyhöga favoriter