Norbergs AIF: Anläggningsutmaningar i en idrottsförenings liv

I de nordligaste delarna av Västmanland hittar vi Norbergs Allmänna Idrottsförening, en fotbollsförening med över 100 år av historia och gemenskap där generationer av barn och ungdomar fått uppleva gemenskap och idrottsglädje. Men med tiden kommer slitaget, och de senaste åren har föreningen tvingats balansera mellan akuta renoveringar och långsiktiga behov.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2024

Joakim Rask, föreningens engagerade ordförande, har varit en del av Norbergs AIF i över fyrtio år. Från att ha börjat som ungdomsspelare och sedan målvakt i seniorlaget, har han nu varit ordförande i sammanlagt 15 år.

- Anläggningen har varit en stor del av mitt liv i många år. Vi har en fantastisk gemenskap här, och det är något vi är väldigt stolta över, säger Joakim och fortsätter:

- Men anläggningen har flera år på nacken och med det kommer ett stort renoveringsbehov, konstaterar han.

Föreningen har sitt säte på Malmheden, där en fullstor konstgräsplan samt flera naturgräsplaner utgör grunden för verksamheten. Den nyaste byggnaden är från 1994, övriga byggnader är från 50-talet.

Akut vattenläcka skapade problem

Förra året drabbades Norbergs AIF av en vattenläcka som slog hårt mot föreningen.

- Vattenläckan vi fick har fått som konsekvens att vi har två omklädningsrum mindre att nyttja. Det är 50% av vår kapacitet vilket gör det svårt att planera in matcher då vi blivit trångbodda. Det påverkar direkt våra ungdomslag, säger Joakim.

Han beskriver hur föreningen snabbt fick agera för att minimera skadorna.

- Självklart fick vi akut dit rörmokare så att inte vattenläckan och följande fuktskada förvärrades. Sedan togs kontakt med försäkringsbolag och RF-SISU Västmanland för att se vilka möjligheter som fanns att få stöd till renoveringen, berättar han.

NAIF

Norbergs AIF drabbades av en vattenläcka som slog hårt mot föreningen

Norbergs AIF har nu fått stöd från RF-SISU Västmanland för renovering efter vattenläckan. Joakim betonar hur avgörande det är genom dessa utmaningar.

- Utan möjlighet att få stöd skulle vi aldrig kunna driva och sköta anläggningen. Anläggningsbidraget från kommunen är direkt avgörande för den dagliga driften och möjligheten att få stöd från exempelvis RF-SISU Västmanland gör att vi kan göra större satsningar, säger Joakim.

Ekonomi och eldsjälar avgör framtiden

En av de största utmaningarna för föreningen är ekonomin.

- För oss som äger vår egen anläggning handlar allt om ekonomi. Det är alltid en avvägning mellan verksamhet och anläggning där verksamheten alltid går först med tanke på de barn och ungdomar som spelar i vår förening, förklarar Joakim.

Med begränsade resurser och stort behov av renoveringar tvingas föreningen prioritera akut underhåll framför långsiktiga förbättringar.

eldsjäl

Norbergs AIF fick skjuta på planer om ny byggnader på grund av vattenläckan

- I dagsläget är prioriteringen enkel. Det är i stort sett bara akut underhåll som gäller. Planen var egentligen att riva och bygga en ny byggnad för förvaring av material till ungdomslagen som är i väldigt dåligt skick, på grund av vattenläckan sprack den planen, säger Joakim.

Framtidens utmaningar och möjligheter

Framtiden ser utmanande ut för många idrottsanläggningar i Sverige, inklusive Norbergs AIF.

- Byggnaderna blir inte yngre och underhållsbehovet kommer öka. Det kommer krävas stöd och hjälp till alla ideella föreningar om de ska orka fortsätta. Mycket av idrottsrörelsen bygger på att det finns anläggningar för att kunna bedriva verksamhet så vikten av det kan inte nog understrykas, avslutar Joakim.

Trots utmaningarna kvarstår föreningens engagemang och vision. Norbergs Allmänna Idrottsförening fortsätter att vara en viktig del av lokalsamhället och en plats där barn och ungdomar kan utvecklas och trivas. Med stöd från lokala myndigheter och engagerade medlemmar hoppas föreningen kunna möta framtidens krav och fortsätta sin stolta tradition.

Läs om RF-SISU Västmanlands stöd kopplat till anläggning här

Sidan publicerades: 29 maj 2024