Stöd till klimatinvesteringar via Klimatklivet

Mellan den 18 – 29 september 2023 kan idrottsföreningar ansöka om stöd till klimatåtgärder via Klimatklivet. Stödet gäller projekt som är kopplade till en fysisk investering som ger en klimatnytta, exempelvis investeringar som leder till minskad energianvändning.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2024

Det kan handla om ladd-stolpar, ändrad elanvändning eller andra investeringar i eller runtom idrottsplatsen. Idrottsföreningar kan få upp till 70 procent av investeringskostnaden i stöd, beroende på vilket område ansökan gäller.

Om klimatklivet

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Information om klimatklivet

Ansökan

Nästa ansökningsperiod är den 18 – 29 september 2023.

Regler för stödet

 

Sidan publicerades: 11 september 2023