Denny Hedenström och Kristin Pleick

RF-SISU och Sparbanken i unikt samarbete för folkhälsan

Målbilden är klar. Engagera, utbilda och stötta lokala föreningar för att få fler barn och unga i Köping, Arboga och Kungsör att bli en del av idrottsrörelsen. RF-SISU Västmanland och Sparbanken Västra Mälardalen står bakom satsningen – ett långsiktigt samarbete för folkhälsan i Köping, Arboga och Kungsör.

Sidan uppdaterades: 4 april 2023

En första idrottsaktivitet planeras till sommaren 2023, då RF-SISU Västmanland, Sparbanken och Köpings kommun ska samla ett gäng föreningar på Kristinelunds Sportfält i Köping och låta barn och unga prova på olika idrotter.

- Vi kallar aktiviteten för Summer Camp, och den är en del i att få fler barn och unga att hitta in i föreningslivet och röra på sig mer. Självklart är aktiviteten helt kostnadsfri, säger Denny Hedenström, marknadschef på Sparbanken.

- Vi vet att det finns många barn och unga som idag inte utövar någon idrott. Det är främst dessa vi vill nå med våra aktiviteter, även om alla såklart är välkomna, säger Kristin Pleick, distriktsidrottschef på RF-SISU Västmanland.
Startar i Köping i år, men planer även för Arboga och Kungsör Målet är att deltagarna ska hitta en idrott de vill fortsätta med efter Summer Camp, och att de ska få upp ögonen för att det finns många olika typer av idrotter och föreningar i närområdet.

Fler kostnadsfria lovaktiviteter planeras framöver i Köping, Arboga och Kungsör.

- Vi startar i Köping i år. Men redan 2024 tänker vi ordna liknande aktiviteter i Arboga och Kungsör, fortsätter Denny Hedenström.
RF-SISU Västmanlands uppdrag är att stötta och utbilda föreningar. Att få fler att upptäcka idrott är såklart ett av de stora målen.

- Barn och unga är mer stillasittande idag än tidigare. Det vill vi förändra. Samtidigt visar ny statistik från Riksidrottsförbundet att vilken stadsdel eller vilket område du bor i spelar roll för om du som barn och ungdom deltar i föreningsidrott. Vår samverkan med Sparbanken Västra Mälardalen handlar både om att stödja idrottsföreningar i att sänka trösklar in i deras verksamhet, men också om att öka kunskapen om idrottsrörelsen och föreningslivet, säger Kristin Pleick och fortsätter:

- Fokus ligger i första hand på att idrotta och röra på sig, sedan kommer mervärde för individer och samhällen som inkludering och ökad folkhälsa. Med Sparbankens hjälp hoppas vi att det ska bli stor skillnad i Västra Mälardalen, säger Kristin Pleick.

Vad innebär samarbetet mellan banken och RF-SISU?

- Vi lägger gemensamma resurser på att stötta föreningar att få fler medlemmar. Det långsiktiga målet är att fler barn och unga ska röra på sig mer, säger Kristin Pleick.

- Vi går gemensamt in och stöttar föreningar, både med bidrag och med utbildning för att stärka föreningslivet och få fler i rörelse. Vi är verkligen så stolta över det här samarbetet. Att få fler att röra på sig ligger helt i linje med vårt långsiktiga hållbarhetsarbete på banken, avslutar Denny Hedenström.

För mer information kontakta
Kristin Pleick, distriktsidrottschef RF-SISU Västmanland
010-476 48 40
kristin.pleick@rfsisu.se

Denny Hedenström, marknadschef Sparbanken
0221-344 27
denny.hedenstrom@sparbankenvm.se

Sidan publicerades: 4 april 2023