Golfklubben som satsar hållbart

Surahammars Golfklubb satsar hållbart. I början av året installerades 192 solpaneler som en del av föreningens största satsning någonsin.

Sidan uppdaterades: 2 november 2022

”Att vara en relevant förening i tiden är viktig för att verksamheten ska vara hållbar över tid”, konstaterar klubbchef Maria Pennerborn.


Allt började med en engagerad styrelseledamot med ett brinnande engagemang för energifrågor och en klubbchef som såg möjligheterna. Surahammars Golfklubb gjorde en genomlysning av verksamheten och hittade många energitjuvar. Idag satsar föreningen hållbart på flera plan.

- För oss på Surahammars Golfklubb är det viktigt att förvalta medlemmarnas pengar på bästa sätt. Den största andelen av avgifterna ska gå till banan och de områden på anläggningen som uppmuntrar till aktiviteter och motion både för yngre som äldre. Långsiktighet är hållbarhet och attraktivt för både medlemmar och sponsorer, konstaterar Maria Pennerborn som är klubbchef på Surahammars Golfklubb.

Genom lägre driftkostnader på föreningens fastigheter växlas utgifterna till värdeskapande aktiviteter som leder till en attraktiv golfklubb. I framtiden planeras för fler hybrida gräsvårdsmaskiner som laddas av el och laddstolpar för elbilar. Målsättningen är en tystare, renare miljö där banan drivs av tysta maskiner.

- Grön harmoni skulle kunna bli en del i en ny vision nu när vi ställer om, funderar Maria vidare.


Tacksamma att vi tog beslutet

Engagemanget märks i hela föreningen där Maria Pennerborn och styrelsedamoten Lennart Pettersson har varit de drivande i projektet. Kostnaden på 1 miljon kronor finansieras dels via banklån, dels med hjälp av 400 000 kronor i stöd från RF-SISU Västmanland via Riksidrottsförbundets anläggningsstöd. Trots att satsningen fortfarande är ung syns redan tydliga vinster.

- Hittills har vi sparat cirka 80 000 kronor i elkostnader. Vi har sparat miljön på ca 11 400 kg CO2- utsläpp som motsvarar 339 planterade träd. Det är inte illa, ler Maria Pennerborn och fortsätter:

- Våra medlemmar är stolta över vår satsning, nyfikna och stöttande. Med rådande elpriser är de tacksamma över beslutet vi tog och att vi vågade satsa. Vi märker att vi får mycket uppmärksamhet från andra klubbar och föreningar vilket ger en fin marknadsföring och ytterligare en anledning till att besöka vår anläggning. Sponsorerna har varit nyfikna och tycker att vi använder våra tillgångar på ett smart sätt. Säsongen 2023 kommer vi kunna sälja vårt överskott på producerad el, det känns verkligen bra på alla sätt.

En hållbar arbetsplats

Maria Pennerborn berättar vidare att den största utmaningen under projektet har varit leveranstiden och de långa ledtiderna nätägarbolagen har för att godkänna solcellsanläggningar.

- Vi har ett löpande miljöarbete när det gäller alla våra produkter som vi använder på vår bana. Vi använder miljömärkta produkter i våra inköp till faciliteterna. Vi jobbar med att vara noggranna i vår energiförbrukning och det är ju verkligen motiverande i dessa tider. Att vara en relevant förening i tiden är viktig för att verksamheten ska vara hållbar över tid.

- Just nu jobbar vi med hållbar arbetsplats där arbetsmiljön är i fokus. Att personal ska må bra och ha roligt på jobbet är viktigt. De ska känna att de har en framtidsutveckling på vår klubb. Då krävs utbildningar och teambuilding. Alla ska känna att de bidrar, att de är sedda, avslutar Maria Pennerborn.

Maria Pennerborns tips till andra föreningar som vill göra sin anläggning mer hållbar:

  • Gör en energibedömning på klubben.
  • Boka ett möte med på RF -SISU Västmanland och undersök vilka möjligheter som finns för att få bidrag.
  • Gör en undersökning bland era yngre medlemmar och fråga vad dem vill och hur de ser på miljön på klubben.
  • Förankra idén hos medlemmarna, så att dem är med på hela resan.
  • Ta in minst tre offerter. Var noga med att välja leverantör. Jag rekommenderar totalentreprenad.
  • När beställningen är gjord: Informera om projektet löpande. Gör pressreleaser som skapar intresse från medlemmar, allmänheten och företag.
  • Ta hjälp av experter på det område ni vill utveckla.
  • Se till att ha kul i projektet professionell – som ideell. I din förening finns många krafter som väntar på att få tas till vara på.

Sidan publicerades: 2 november 2022