Skyhöga favoriter

Sidan uppdaterades: 19 februari 2024

Skyhöga favoriter är ett välgörenhetsinitiativ som stödjer barn och ungdomar i Västmanland som vill idrotta men som utan ekonomiskt stöd kanske inte har möjlighet att göra det fullt ut.

Hos Skyhöga favoriter kan föräldrar till barn mellan 7 och 15 år ansöka om idrottsstöd på 750 kr. Dessa pengar används sedan till en av följande saker:

  • Delbetala medlemsavgift
  • Delbetala cup- eller tävlingsavgift
  • Köpa idrottsutrustning

Vem kan ansöka om idrottstöd

Vårdnadshavare till barn mellan 7-15 år kan göra en ansökan för idrottande i idrottsföreningar som är registrerade hos RF-SISU Västmanland. Skyhöga favoriters motto är: Idrott är för alla barn – oavsett ekonomiska förutsättningar. Stödet är avsett för familjer med ansträngd ekonomi. Ansökan görs genom att fylla i ansökningsformuläret.

Hur går det till?

I ansökningsformuläret fyller du som vårdnadshavare i information om dig och barnet. Informationen hamnar hos RF-SISU Västmanland som administrerar idrottsstöden. Informationen hanteras enligt GDPR.

Idrottsstöden delas ut i mitten av varje månad. Du meddelas via mail från Skyhöga favoriter om du har tilldelats idrottsstöd.

Om barnet tilldelas idrottsstöd ska du välja vad du vill använda de 750 kronorna till. (Stödet delas inte ut som kontanter.) I mailet från Skyhöga favoriter klickar du på ”Välj stöd här” och väljer ett av följande alternativ:

  • Delbetala medlemsavgift/terminsavgift/träningsavgift
  • Delbetala cup- eller tävlingsavgift
  • Köpa idrottsutrustning
    • Via sportbutik (idrottsrelaterad utrustning kopplad till ditt barns sport)
    • Via idrottsförening (idrottsrelaterad utrustning kopplad till ditt barns sport som inte går att köpa i vanlig sportbutik)

Väljer du delbetalning av medlemsavgift/terminsavgift/träningsavgift, cup/tävlingsavgift eller köp av idrottsutrustning via föreningen kommer RF-SISU Västmanland sätta in idrottsstödet på föreningens konto. Om idrottsstödet inte räcker till att betala hela avgiften eller idrottsutrustningen betalar du mellanskillnaden själv. Detta sker inte via Skyhöga favoriter utan du betalar mellanskillnaden direkt till föreningen.

Väljer du köp av idrottsutrustning via sportbutik får du ett mail från Skyhöga favoriter med en kod. Skriv ut eller visa mailet i din mobiltelefon när du kommer till en av de sportbutiker som är anslutna. När sportbutiken har registrerat din kod i kassan får du handla en eller flera artiklar för ett totalt värde av max 750 kronor. Observera att du enbart får köpa artiklar som är kopplade till den idrott som uppgetts i ansökan). Observera att varken växel eller tillgodokvitto ges. Detta innebär att summan på 750 kronor inte alltid nyttjas fullt ut. Blir totalsumman på mer än 750 kronor betalar du mellanskillnaden själv.

När koden har använts i sportbutiken blir den ogiltig.

OBS! Vid köp av idrottsutrustning på Stadium behöver du visa upp giltig legitimation och svenskt personnummer vid köpet. Om du saknar personnummer och legitimation går det bra att ta med en vän med giltig legitimation och personnummer.

Hur bestäms vem som får idrottsstöd?

Idrottsstöd delas ut den 15:e i varje månad och antalet idrottsstöd styrs av hur mycket pengar som har donerats just denna månad. Om antalet idrottsstöd inte räcker till alla ansökande tillämpas datumstyrning. Den som väntat längst hamnar först i kön.

Hur ofta kan man ansöka om samt få idrottsstöd?

Idrottsstöd delas ut varje månad. Om du inte tilldelas stöd flyttas din ansökan automatiskt över till månaden efter. Har du tilldelats stöd kan du göra en ny ansökan efter sex månader.

Frågor

Om du har frågor, skicka ett mail till kontakt@skyhogafavoriter.se
Läs gärna mer på skyhögafavoriter.se

Sidan publicerades: 3 november 2022

Ansök om idrottsstöd

Ansök om idrottsstöd hos välgörenhetsinotiativet Skyhöga favoriter