LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 19 februari 2024

LOK-stöd finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Alla idrottsföreningar i Västmanland som är anslutna till någon av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år kan söka stödet.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Ansökan om LOK-stöd görs i IdrottOnline

Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. När ni närvaroregistrerar era aktiviteter digitalt i webb eller app förs dessa sedan över automatiskt till ansökan – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att även om man har närvaroregistrerat sina aktiviteter så måste föreningen också öppna själva LOK-stödsansökan i ÌdrottOnline och skicka in den.

Behörighet att skicka in ansökan

De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig).

Sista ansökningsdag

Ansökan för våren: senast 25 augusti
Ansökan för hösten: senast 25 februari

Närvaroregistrering

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen blir det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020.

Beslutet innebär att förening, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen).

Här kan du läsa mer om vilka externa system som i dag har möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline.

Ny närvaroregistrerings-app

Lagom till vårens aktiviteter (2021) har den nya appen för digital närvarorapportering lanserats vilket gör det ännu enklare för ledare att registrera närvaron.

Den nya appens syfte är att ledare av LOK-aktiviteter kan registrera närvaro digitalt. Till skillnad mot den tidigare IdrottOnline-appen har den nya appen ingen utbildningsdel, utan fokuserar enbart på LOK-närvaroregistrering. Målet är att den nya appen ska vara enkel och tydlig.

Den hittas där appar finns och heter LOK.

Läs mer om appen och hur den fungerar här.

Information kring LOK-stöd för nyanlända som saknar personnummer

Nyanlända i Sverige är en aktuell fråga. Personer som är nya i landet har ännu inget personnummer, och RF vill betona att dessa ändå kan godkännas för LOK-stöd, då det rimligen inte går att kräva personnummer av någon som ännu inte fått ett sådant.

Fyll i födelsedata XXXXXXXX-XXXX och bocka i "ofullständigt personnummer" och "utländsk person". Då får ni upp ett nytt formulärfält som heter nationalitet, där väljer ni vilket land er nya medlem kommer ifrån.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Kontakt

Malin Lundqvist

Idrottskonsulent

010-476 48 05

Budo & kampsport, judo, karate, taekwondo, funktionell fitness, korpen.
Kontaktperson: barn- och ungdomsfrågor. Samsyn. LOK-stödsfrågor.
Utbildare: Grundutbildning för tränare och Grundutbildning för föreningsledare