Försäkringar

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

RF Föreningsförsäkring Bas

Genom medlemskapet i RF omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF. Försäkringen ger ett basskydd för föreningen. Styrelsens har ansvar att kontrollera om försäkringen måste utökas. Notera att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom.

Innehåll

Nivå

Ansvarsförsäkring

10 milj kr

Utökad Ansvarsförsäkring för icke idrottslig verksamhet

10 milj kr

Styrelseansvarsförsäkring

500 000 kr

Rättsskyddsförsäkring

5 PBB2 PBB

Förmögenhetsbrottsförsäkring


Kristerapi

Upp till 10 tillfällen

Patientförsäkring

10 milj kr

Olycksfallsförsäkring för ideella* ledare, tränare, domare, funktionärer och förtroendevalda

  • Med ideell avses att individen som högst haft en ersättning/arvode motsvarande ½ BB/år för sina insatser/uppdrag från samma uppdragsgivare.

Försäkringens del om olycksfall avser inte aktiva idrottsutövare.

De aktiva blir ofta försäkrade genom respektive specialidrottsförbunds licensförsäkringar. Om så inte är fallet bör föreningsstyrelsen tillsammans med sina idrottsutövare ta reda på om tillräckligt försäkringsskydd finns eller behöver kompletteras.

Mer om försäkringen på Folksams webbplats

Sidan publicerades: 25 november 2022